Proč si zapsat KPI

Kreativní práce s informacemi (KPI22 – jarní semestr)

 • Chcete znát kreativní techniky práce s informacemi?
 • Láká vás rychlejší čtení a lepší zapamatování si informací?
 • Máte chuť naučit se naslouchat a argumentovat?
 • Láká vás vizualizace dat?

Kreativní práce s informacemi jsou pro Vás jako stvořené, pokud alespoň na jednu z výše uvedených otázek odpovíte ANO.

Kurz Kreativní práce s informacemi je plně e-learningový kurz nabízený všem studentům Masarykovy univerzity. V Informačním systému MU jej najdete pod kódem FF: KPI22.

Kurz práce s informacemi (KPI11 – podzimní semestr)

 • Máte problémy s psaním seminární či diplomové práce?
 • Máte problémy s vyhledáváním zdrojů pro své seminární či diplomové práce?
 • Chtěli byste lépe vyhledávat na internetu?
 • Neumíte správně posoudit odbornost textu?
 • Potřebujete se naučit správně citovat a uvádět použité zdroje podle vyžadované normy?

Kurz práce s informacemi je pro Vás jako stvořený, pokud alespoň na jednu z výše uvedených otázek odpovíte ANO.

Kurz práce s informacemi je plně e-learningový kurz nabízený všem studentům Masarykovy univerzity. V Informačním systému MU jej najdete pod kódem FF: KPI11.

Jaké další výhody KPI přináší:

 • Je plně e-learningový – tudíž můžete studovat odkudkoliv.
 • KPI22 nabízí dobrovolnou účast na workshopech, kde si můžete procvičit a zdokonalit znalosti z e-learningových modulů.
 • Usnadní Vám další studium, neboť budete mistry v kreativní a kritické práci s informacemi.
 • Má hodnotu 5 kreditů.

V kurzu práce s informacemi (KPI11) nabízíme tato témata:

 • Sebeřízení (informační hygiena, bezpečnost, etika)
 • Definování problému/tématu
 • Hledání informací (Zdroje informací se zaměřením na knihovny a dokumenty, Odborné elektronické informační zdroje, Internet jako zdroj informací)
 • Organizace poznatků
 • Analýza informací (Kritický přístup, Interpretace, hodnocení)
 • Dokumenty (Tvorba textu, Zpracování textu, Netextové dokumenty – tvorba a zpracování)
 • Komunikace a tvorba znalostí
 • Publikování

V kurzu Kreativní práce s informacemi (KPI22) nabízíme tato témata:

Myšlení

Sebeřízení

Kreativita

Asociace

Brainstorming

Myšlenkové mapy

Myšlenkové klobouky

Infografiky

Vizualizace dat

Médiální gramotnost

Sociální sítě

Rychločtení

Aktivní čtení I.

Tvůrčí psaní I.

Automatické psaní

Tvůrčí psaní II.

Storytelling

Učení I.

Aktivní čtení II.

Učení II.

Paměťové techniky

Ústní projev

Argumentace

Wiki

Jak se ptát a jak naslouchat

Závěrečný modul